Personvernerklæring

Sist oppdatert: 18. august 2021

Introduksjon

Followersid Inc, eieren og operatøren av dette nettstedet («FollowersId»/vi/oss/vår») er forpliktet til å ivareta ditt personvern. Hvis du har spørsmål eller henvendelser om denne personvernerklæringen, eller vår praksis med hensyn til personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected].

Når du besøker nettstedet https://followersid.net («nettstedet»), og mer generelt, bruker noen av våre tjenester («tjenestene», som er inkludert på nettstedet), setter vi pris på at du betror oss dine personopplysninger. Vi tar personvernet ditt på alvor. I denne personvernerklæringen prøver vi å forklare deg så tydelig som mulig, hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan disse opplysningene benyttes og hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene.

Vi håper du tar deg tid til å lese denne erklæringen grundig, det er viktig. Hvis det er noen vilkår i denne personvernerklæringen som du ikke kan godta, må du avbryte bruken av våre tjenester umiddelbart.

Denne personvernerklæringen gjelder for all informasjon som innhentes gjennom tjenestene (som beskrevet ovenfor, også inkluderer nettstedet), samt alle relaterte tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer.

Les denne personvernerklæringen grundig, den bidrar til forståelsen av bruken av innhentede personopplysninger.

1. Hvilke opplysninger innhentes?

Personopplysninger du oppgir til oss

Vi innhenter personopplysninger som du frivillig gir oss når du uttrykker interesse for å innhente informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på nettstedet eller på annen måte når du kontakter oss.

Personopplysningene vi innhenter er avhengig av konteksten mellom din interaksjon med oss og nettstedet, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi innhenter kan omfatte følgende:

Alle personopplysninger du oppgir til oss må være sanne, fullstendige og nøyaktige og du må varsle oss om eventuelle endringer i slike personopplysninger.

Informasjon som innhentes automatisk

Vi innhenter automatisk visse opplysninger når du besøker, bruker eller navigerer på nettstedet. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navn eller kontaktinformasjon), men kan inkludere informasjon om enhet og bruk, for eksempel IP-adresse, nettleser- og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, henvisende nettadresser, enhetsnavn, land, sted, informasjon om hvordan og når du bruker nettstedet vårt og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er primært nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av nettstedet, og til våre interne analyse- og rapporteringsformål.

2. Vil opplysningene deles med andre?

Vi deler kun opplysninger med ditt samtykke, for å overholde gjeldende lovverk, for å gi deg tjenester, for å beskytte dine rettigheter eller for å oppfylle forretningsforpliktelser. Vi kan behandle eller dele opplysningene dine som vi har basert på følgende rettslige grunnlag:

Samtykke: Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss spesifikt samtykke til å bruke personopplysningene dine til et bestemt formål.

Legitime interesser: Vi kan behandle opplysningene dine når det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser.

Oppfyllelse av en kontrakt: Der vi har inngått en kontrakt med deg, kan vi behandle personopplysningene dine for å oppfylle vilkårene i kontrakten.

Juridiske forpliktelser: Vi kan offentliggjøre opplysningene for å overholde gjeldende lovverk, offentlige forespørsler, en rettssak, rettskjennelse eller juridisk prosess, for eksempel som svar på en rettskjennelse eller en stevning (inkludert som svar til offentlige myndigheter for å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller rettshåndhevelseskrav).

Vitale interesser: Vi kan offentlige opplysningene der vi mener det er nødvendig å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak i forbindelse med potensielle brudd på våre retningslinjer, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til enhver person og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i rettssaker der vi er involvert.

Mer spesifikt kan det hende at vi må behandle opplysningene eller dele personopplysningene i følgende situasjoner:

Forretningsoverføringer. Vi kan dele eller overføre personopplysninger i forbindelse med, eller under forhandlinger om enhver fusjon, salg av selskapets aktiva, finansiering eller erverv av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

Forretningspartnere. Vi kan dele opplysningene med våre forretningspartnere for å tilby deg visse produkter, tjenester eller kampanjer.

Andre brukere. Når du deler personopplysninger (for eksempel ved å legge ut kommentarer, bidrag eller annet innhold på nettstedet) eller på annen måte samhandler med offentlige områder av nettstedet, kan slike personopplysninger bli sett av alle brukere og kan tilgjengeliggjøres offentlig utenfor nettstedet på permanent basis. Tilsvarende vil andre brukere kunne se beskrivelser av aktiviteten din, kommunisere med deg og se profilen din.

3. Informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi

Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier til å samle inn og lagre personopplysninger. Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som nettvarder og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon.

I noen tilfeller kan vi bruke informasjonskapsler til å innhente personopplysninger, eller som blir personopplysninger hvis vi kombinerer dem med annen informasjon.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små datafiler som plasseres på datamaskinen eller mobilenheten når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler brukes i stor grad av nettstedseiere for å få nettsidene til å fungere, eller for å fungere mer effektivt, samt for å gi rapporteringsinformasjon.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler av flere grunner. Noen informasjonskapsler er nødvendige av tekniske årsaker for at nettstedene våre skal fungere, og vi omtaler disse som «nødvendige» eller «strengt nødvendige» informasjonskapsler. Andre informasjonskapsler gjør det også mulig for oss å spore og målrette brukernes interesser, for å forbedre opplevelsen på våre nettbaserte aktiva.

Hvordan kan jeg kontrollere informasjonskapsler?

Du har rett til å bestemme om du vil godta eller avvise informasjonskapsler. Du kan utøve dine rettigheter informasjonskapsel ved å angi dine preferanser under Cookie Consent Manager.

Samtykke til informasjonskapsler

Med Cookie Consent Manager, kan du velge hvilke kategorier av informasjonskapsler du godtar eller avviser. Viktige informasjonskapsler kan ikke avvises, da de er strengt nødvendige for å gi deg tjenester.

Cookie Consent Manager, finner du på nettsiden. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke nettstedet, selv om tilgangen til noen funksjoner og områder på nettstedet kan være begrenset. Du kan også angi eller endre innstillingene i nettleseren, for å godta eller avslå informasjonskapsler. Innstillinger og valgmuligheter for informasjonskapsler varierer fra nettleser til nettleser, les hjelpemenyen til aktuell nettleser for mer informasjon.

Hva med andre sporingsteknologier, som nettvarder?

Informasjonskapsler er ikke den eneste måten å gjenkjenne eller spore besøkende på et nettsted. Vi kan bruke andre, lignende teknologier fra tid til annen, som nettvarder (web-beacons) (noen ganger kalt sporingspiksler eller klare gif-er). Dette er små grafikkfiler som inneholder en unik identifikator som gjør det mulig for oss å gjenkjenne når noen har besøkt nettstedene våre eller åpnet en e-post, inkludert grafikken. Dette gjør at vi for eksempel kan overvåke trafikkmønstrene til brukerne fra en side på et nettsted til en annen, levere eller kommunisere med informasjonskapsler, forstå om du har kommet til nettstedet fra en nettannonse som vises på et tredjepartsnettsted, forbedre ytelsen nettstedet og å måle hvor vellykket markedsføringen har vært på e-postkampanjer. I mange tilfeller er disse teknologiene avhengige av informasjonskapsler for å fungere skikkelig, og derfor vil avslag på informasjonskapsler svekke denne funksjonen.

4. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre noe annet kreves av loven. Vi vil bare oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i disse personvernreglene, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller tillatt ved lov (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav). Ingen hensikt i disse retningslinjene vil kreve at vi beholder personopplysningene i mer enn to år.

Når vi ikke har noen pågående legitim virksomhet der vi har behov for personopplysningene, vil vi enten slette eller anonymisere opplysningene, eller hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi personopplysningene er lagret i sikkerhetskopiarkiver), lagrer vi personopplysningene dine trygt og isolerer de mot ytterligere behandling til sletting er mulig.

5. Hvordan holder vi opplysningene trygge?

Vi har som mål å beskytte personopplysningene gjennom et system av organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

Vi har implementert hensiktsmessige, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, som er utformet for å beskytte sikkerheten til alle de personopplysningene vi behandler. Men til tross for sikkerhetstiltakene og innsatsen for å sikre opplysningene, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100% sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, cyberkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil være i stand til å bryte sikkerhetstiltakene, og urettmessig innhente, få tilgang til, stjele eller endre dine opplysninger.

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene, gjøres overføring av personopplysninger til og fra nettstedet på egen risiko. Du bør bare bruke tilgang til nettstedet i et sikkert miljø.

6. Innhenter vi opplysninger fra mindreårige?

Vi innhenter ikke opplysninger eller markedsfører bevisst til barn under 18 år. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du er minst 18 eller at du er forelder eller verge til noen som er mindreårig og samtykker til at en mindreårig bruker nettstedet. Hvis vi får vite at personopplysninger fra brukere under 18 år er samlet inn, vil vi umiddelbart deaktivere kontoen og iverksette rimelige tiltak for å slette slike opplysninger fra våre registre. Hvis du blir oppmerksom på at vi har innhentet opplysninger fra barn under 18 år, kan du kontakte oss på [email protected]

7. Hvilke personvernrettigheter har du?

I noen områder, for eksempel Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia (Storbritannia), har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over egne personopplysninger. Her kan du når som helst kontrollere, endre eller avslutte kontoen din.

I noen regioner (som EØS og Storbritannia) har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslover (GDPR). Disse kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av egne personopplysninger, (ii) å be om retting eller sletting, (iii) å begrense behandlingen av egne personopplysninger, og (iv) hvis aktuelt, til dataportabilitet. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å motsette deg behandlingen av egne personopplysninger. For å gjøre en slik forespørsel, bruk kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor. Vi vil vurdere og handle på enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Hvis vi er avhengige av ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før den trekkes tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av personopplysninger som utføres på andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.

Hvis du er bosatt i EØS eller Storbritannia, og du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til det lokale datatilsynet. Kontaktinformasjon finner du her: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

Hvis du er bosatt i Sveits, er kontaktinformasjonen til lokal tilsynsmyndighet tilgjengelig her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å godta informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren til å fjerne og avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester på nettstedet. Hvis du vil velge bort interessebasert annonsering fra annonsører på nettstedet, kan du gå til http://www.aboutads.info/choices/. For ytterligere informasjon, se retningslinjene om informasjonskapsler under seksjon 3.

8. Kontroller for Do-not-Track-funksjoner

De fleste nettlesere og noen mobile operativsystemer og mobilapplikasjoner, inkluderer en DNT-funksjon (Do-Not-Track) eller -innstilling, som kan aktiveres for å signalisere at du ikke ønsker data om nettleseraktiviteter overvåket og innhentet. Det er foreløpig ikke ferdigstilt en enhetlig teknologistandard for gjenkjenning og implementering av DNT-signaler. Derfor reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller andre mekanismer som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet på nettet. Hvis en standard for sporing på nett blir vedtatt, og som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av disse personvernreglene.

9. Foretas oppdateringer til denne personvernerklæringen?

Vi forbedrer og legger kontinuerlig til funksjoner og funksjonaliteter til dette nettstedet og tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet. Som et resultat av disse endringene (eller lovendringer), kan personvernreglene oppdateres.

Vi oppfordrer deg til å kontrollere regelmessig om oppdateringer til personvernerklæringen, da vi ikke varsler om endringer. Ved eventuelles endringer til personvernerklæringen, blir ikrafttredelsesdatoen øverst på denne siden oppdatert. Sørg for at du kontrollerer denne datoen for å se om personvernerklæringen er revidert siden siste besøk.

Du kan få tilgang til den gjeldende versjonen av denne personvernerklæringen, ved å klikke på lenken merket «personvernerklæring», nederst på hver side på dette nettstedet.

10. Kontakt oss

Hvis du har et spørsmål eller en klage om denne personvernerklæringen, eller vår praksis for innhenting av opplysninger, kan du kontakte oss på:

E-post: [email protected]

11. Hvordan kan du kontrollere, oppdatere eller slette opplysninger vi samler inn fra deg?

Basert på gjeldende lover i landet der du bor, kan du ha rett til å be om tilgang til personopplysningene vi innhenter fra deg, du kan endre disse opplysningene eller, i noen tilfeller, slette opplysningene. Kontakt [email protected] for å be om kontroll, oppdatering eller sletting av personopplysninger.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår. Lær mer
Jeg liker cookies 🍪