Brukervilkår

Sist oppdatert: 17. januar 2024.

Intro

FollowersID LTD LTD («Selskapet» eller «vi») ønsker deg, vår bruker («bruker» eller «deg») velkommen. Disse brukervilkårene («vilkårene») gjelder for nettstedet https://no.followersid.net/nettstedet»).

Personvernerklæringen beskriver vår innsamling og bruk av personopplysninger tilknyttet tilgangen til og bruk av nettstedet.

Ved å gå inn på nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke nettstedet og må avslutte bruken.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene eller bruk av nettstedet, kan du gå til siden med spørsmål og svar eller kontakte oss.

Innholdsfortegnelse

Om Oss

Hele avtalen

Våre tjenester

Tilbud av tjenester

«Out-of-Package» og premiumtjenester

Samtaler med oss

Spesifikke begrensninger

Betaling, påfyll og refusjon

Betalingsvilkår

Abonnementsvilkår

Påfylling og refusjon

Tredjepartsnettsteder og -tjenester

Innhold og intellektuell eiendom

Din tilbakemelding

Forbudte formål og aktiviteter

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Ansvarsbegrensning

Ansvar

Ditt ansvar

Skadeløsholdelse

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Elektronisk kommunikasjon

Avslutning

Oppsigelse fra oss

Opphør fra deg

Diverse

Om Oss

Navn FollowersID LTD LTD
Organisasjonsnummer:MK 991889
Adresse
E-postadresse[email protected] for henvendelser av generell karakter og personvern.

Vårt team på support hjelper deg gjerne. Du kan kontakte oss via e-postadressene som er oppført ovenfor eller via kontaktsiden på nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke svarer på støtende e-poster eller meldinger. Vi ber om at all kommunikasjonen med oss foregår i en høflig tone.

Hele avtalen

Kort fortalt:

 • Dette er en avtale mellom selskapet og brukere av nettstedet.
 • Ved å gå inn på nettstedet samtykker du i å overholde disse vilkårene og gjeldende lover og forskrifter.
 • Du må ha full juridisk rettsevne for å kunne bruke nettstedet.

Disse vilkårene og personvernerklæringen, utgjør hele den juridisk bindende avtalen mellom oss og våre brukere.

Ved å gå inn på nettstedet erklærer og bekrefter du at:

 • Du har lest, forstått og har juridisk rettsevne til, og med dette samtykker i å være juridisk bundet av og å overholde disse vilkårene i sin helhet.
 • Du er 18 år eller eldre, har full juridisk rettsevne og er ikke begrenset på annen måte (ellers kan du få tilgang til og bruke nettstedet utelukkende under tilsyn av en forelder eller verge).
 • I henhold til lokale lover i din jurisdiksjon, er du kvalifisert til å inngå denne avtalen og har ingen begrensninger for tilgang til og bruk av nettstedet.
 • Du skal kontinuerlig overholde disse vilkårene og alle gjeldende lover og forskrifter hver gang du får tilgang til eller bruker nettstedet.

Hvis du bruker nettstedet som en forretningsrepresentant, bekrefter du videre at du er kvalifisert til å juridisk binde den representerte juridiske enheten, gi selskapet alle tillatelser og lisenser i henhold til disse vilkårene, og oppgi informasjon om den juridiske enheten.

Våre tjenester

Kort fortalt:

 • Ved å bruke nettstedet kan du kjøpe tjenestene vi har oppført på nettstedet.
 • Du kan be om en levering av «out-of-package» eller premium-tjenester.
 • Vi kan ta opp avtalte samtaler med oss og du gir oss alle nødvendige samtykker til slike samtaleopptak.

Med forbehold om din fullstendige og kontinuerlige overholdelse av disse vilkårene, gir vi deg en digital tjeneste for å forbedre indikatorene på sosiale medier som bestilles fra katalogen vår mot betaling.

Tilbud av tjenester

De spesifikke vilkårene for levering av de relevante tjenestene er angitt i beskrivelsen av hver pakke av tjenestene du finner på nettstedet.

Vær oppmerksom på at tjenestene kun er tilgjengelige i henhold til, og innenfor omfanget av pakken du velger og betaler for, i sin helhet.

Du kan lese mer om tjenestene ved å gå til siden med spørsmål og svar eller ved å kontakte oss.

«Out-of-Package» og premiumtjenester

Hvis du ønsker å kjøpe en tjeneste eller en pakke med tjenester som ikke er oppført på nettstedet eller med premiumkvalitet, kan du kontakte oss med en forespørsel om å vurdere muligheten for å opprette den spesifikke pakken eller leveringen av premiumtjenestene.

I slike tilfeller kan vi sjekke muligheten for å levere tjenesten i det omfanget du trenger, samt beregne kostnadene, og angi type tjeneste og ønsket mengde sosial aktivitet.

Hvis prisen på tjenesten vi mener kan leveres passer deg, vil vi opprette en avtalt pakke og gi deg den.

Vær oppmerksom på at vi etter eget skjønn kan kreve inngåelse av en egen avtale om levering av «out-of-package» eller premiumtjenester. Ellers er levering av slike tjenester underlagt disse vilkårene.

Vær også oppmerksom på at ettersom premiumtjenestene utmerker seg med høyere visuell kvalitet og leveringspålitelighet, er slike tjenester vanligvis 2-3 ganger dyrere enn de som vises i katalogen på nettstedet.

Samtaler med oss

Hvis leveringen av tjenestene våre, «out-of-package»- eller premiumtjenester, krever en videosamtale med oss, kan vi planlegge samtalen på de vilkårene som passer for deg.

Med mindre annet er spesifisert av oss og avtalt med deg, er samtalene gratis.

Vær oppmerksom på at vi etter eget skjønn kan ta opp samtalene etter at du har fått et varsel.

Ved å godta samtalen med oss, bekrefter du at du er behørig informert, klar over og ikke har noen krav eller innvendinger, og gir oss alle nødvendige lisenser, juridiske samtykker og andre tillatelser til:

 • Opptaket av videoen og lyden under samtalene mellom deg og oss.
 • Bruk av slike opptak av oss (eller av våre underleverandører) i enhver sak som gjelder for videre levering av tjenestene til deg, hvis noen.
 • Lagring av slike opptak under leveringen av tjenestene, hvis noen, og tre (3) år etter den aktuelle samtalen.

På din forespørsel kan vi:

 • Stoppe opptaket og fortsette samtalen uten opptak.
 • Slette opptakene som er gjort under samtalene (i så fall kan vi kreve at du på forhånd gir oss tekstversjonen av innholdet i de innspilte samtalene, og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle konsekvenser forårsaket av feil i den oppgitte informasjonen).

Hvis noen andre personer er deltakere i samtalene på ditt initiativ, skal du innhente fra hver av dem alle nødvendige lisenser, juridiske samtykker og andre tillatelser som tilsvarer de som er gitt her.

Du kan lese mer om reglene for behandling av personopplysninger i personvernerklæringen.

Spesifikke begrensninger

Vi gir ingen tjenester eller tilgang til noen av våre produkter til personer fra Republikken Belarus, Den russiske føderasjonen, okkuperte regioner i Ukraina (inkludert Den autonome republikken Krim som en administrativ del av Ukraina), Republikken Cuba, Den islamske republikken Iran, Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK), Republikken Sudan, Den syriske arabiske republikk og Den bolivarianske republikken Venezuela.

Vi driver ikke forretninger med selskaper som eies av eller er tilknyttet innbyggerne i de oppførte landene og territoriene.

Betaling, påfyll og refusjon

Kort fortalt:

 • Våre tjenester er tilgjengelige mot betaling.
 • Betalinger behandles via tredjeparts betalingsbehandlere.
 • Kjøpene dine som er gjort via nettstedet, kan gis påfyll eller refunderes.

Våre tjenester er tilgjengelige mot betaling av det beløpet som er spesifisert av oss, inkludert de som vises på nettstedet.

Betalingsvilkår

Betalingene behandles via tredjeparts betalingsbehandler, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil, utelatelser og alle andre mangler forårsaket av slike betalingsbehandlere og for eventuelle tap, skader eller andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av slike betalingsbehandlere.

Prisen som vises på nettstedet, inkluderer kanskje ikke gjeldende merverdiavgift og andre gebyrer. I dette tilfellet kan eventuell merverdiavgift eller gebyrer belastes under betalingen.

Vær oppmerksom på at hvis du betaler i en valuta som er forskjellig fra prisvalutaen som vises på nettstedet, kan banken bruke gjeldende valutakurs og/eller legge til provisjoner og gebyrer i tillegg til betalingsbeløpet.

Abonnementsvilkår

Noen tjenester er tilgjengelige som et månedsabonnement. Abonnementet fornyes automatisk, og du belastes et abonnementsgebyr for den påfølgende abonnementsperioden, med mindre du avslutter abonnementet minst 24 timer før faktureringsdatoen.

Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å endre abonnementsvilkårene, inkludert listen over tilgjengelige funksjoner eller beløpene på abonnementsprisen, når som helst ved å gi deg tilstrekkelig varsel. Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, må du si opp abonnementet før ikrafttredelsesdatoen for prisendringen, ellers anses du å ha godtatt de oppdaterte vilkårene, som vil bli belastet fra og med den påfølgende abonnementsperioden.

Kontakt oss for å kansellere abonnementet for den påfølgende abonnementsperioden, og ved kansellering vil tjenestene forbli gyldige til slutten av den gjeldende abonnementsperioden.

Du har rett til å be om tilbaketrekking av abonnementet innen syv (7) kalenderdager etter at abonnementsavgiften er belastet, med forbehold om at tjenestene ikke allerede er levert, eller på annen måte, kan du be om påfylling eller refusjon.

Påfylling og refusjon

Du har rett til påfyll og refusjon i tilfeller og under vilkårene som er spesifisert i refusjonsvilkårene.

Du kan lese mer om dette på siden med spørsmål og svar eller kontakte oss.

Tredjepartsnettsteder og -tjenester

Kort fortalt:

 • Nettstedet kan inneholde noen funksjoner som er avhengige av tjenester fra tredjepart, som vi ikke kontrollerer. Derfor kan vi ikke garantere uavbrutt drift av alle funksjoner på nettstedet og tredjepartstjenester.

Nettstedet kan være avhengig av eller inneholde lenker til andre nettsteder og tjenester.

Tilgang til og bruk av de andre nettstedene og tjenestene vi eier eller administrerer, er underlagt den relevante programvaren som en tjenesteavtale (eller tilsvarende) publisert på slike nettsteder og tjenester og er ikke underlagt disse vilkårene.

Tilgangen til og bruken av de andre nettstedene og tjenestene vi ikke kontrollerer, styres av tredjeparter og faller ikke inn under disse vilkårene.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet, funksjonene og tjenestene som tilbys gjennom tredjeparts nettsteder eller tjenester, og for eventuelle tap, skader eller andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder, tjenester og innhold eller funksjoner deri. Vi kontrollerer ikke funksjonene som er tilgjengelige eller tilgjengelige gjennom disse.

Du erkjenner at andre vilkår for bruk (eller tilsvarende) og personvernerklæringer (eller tilsvarende) gjelder for din bruk av tredjeparts nettsteder, tjenester og deres innhold eller funksjoner.

Innhold og intellektuell eiendom

Kort fortalt:

 • Vi eier eller har en relevant lisens til innholdet.
 • Vi gir deg rett til å bruke nettstedet i henhold til disse vilkårene.
 • Ved å sende inn tilbakemelding om våre tjenester, gir du oss rett til å bruke og offentlig vise tilbakemeldingen for markedsføring, annonsering og andre formål.

Nettstedet eies og administreres av selskapet.

Nettstedet og materialene på nettstedet, inkludert tekst, grafikk, informasjon, bilder, tegninger, varemerker, logoer, videoer, lyder, musikk, programvare og annet materiale som er tilgjengelig eller kan lastes ned fra nettstedet (samlet – «innhold»), samt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til slikt innhold, tilhører selskapet eller våre tilknyttede selskaper eller er inkludert i nettstedet med samtykke fra de relevante eierne eller rettighetshaverne.

Begrepet «innhold» inkluderer ikke materiale du gir oss på noen måte.

Med forbehold om din kontinuerlige overholdelse av disse vilkårene, gir vi deg en begrenset, midlertidig, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar og verdensomspennende lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og innholdet via enheten eller enhetene du lovlig eier eller kontrollerer på den måten som er fastsatt i disse vilkårene.

Vi kan tilby oppgraderinger, modifikasjoner, oppdateringer eller tillegg til nettstedet. Vilkårene i denne lisensen skal gjelde for enhver slik endring med mindre en separat lisens følger med den.

Innholdet, eller noen elementer derav, skal ikke brukes på noen måte uten våre eller relevante eieres eller rettighetshaveres skriftlige forhåndssamtykke på noen måte som ikke er gitt av disse vilkårene.

Under denne lisensen skal du ikke:

 • Selge, lease, leie ut, lisensiere, viderelisensiere eller på annen måte distribuere innholdet.
 • Kopiere, dekompilere, demontere, oversette eller omvendt konstruere innholdet, helt eller delvis.
 • Reprodusere, publisere, overføre, skrive eller utvikle avledede immaterielle objekter, gjøre et forsøk på å utlede kildekoden til det relevante innholdet og dets oppdateringer.
 • Gi, avsløre, avsløre eller gjøre tilgjengelig for, eller tillate bruk av innholdet av en tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra selskapet.
 • Unngå, omgå, fjerne, deaktivere, svekke, dekryptere eller på annen måte omgå ethvert teknologisk tiltak som er implementert av oss eller noen av våre leverandører eller noen annen tredjepart for å beskytte nettstedet og innholdet.
 • Bruke nettstedet og innholdet til å sende søppelpost, melde deg på eller uoppfordret e-post, portskanning, skanne etter åpne proxyer eller åpne reléer, angripe på noen måte, forme eller danne en annen datamaskin eller nettverk.
 • Bruke nettstedet og innholdet til ulovlige formål eller på noen måte som ikke er gitt under lisensen.
 • Endre eller slette merknader om selskapets eierskap fra innholdet som lastes ned eller skrives ut fra nettstedet.

Din lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet skal automatisk tilbakekalles hvis du bryter disse vilkårene. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

Vi vil håndheve våre immaterielle rettigheter og bruke ethvert rettsmiddel som er tilgjengelig i henhold til gjeldende lov.

Din tilbakemelding

Vi setter pris på alle tilbakemeldinger og kommentarer om tjenestene våre (samlet – «Tilbakemelding»).

Vær oppmerksom på at ved å sende tilbakemeldingen til oss direkte eller via en hvilken som helst plattform eller sosiale medier, kan du:

 • Gi oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, gjenkallelig, overførbar, overførbar og underlisensierbar (gjennom flere nivåer) lisens og rett til å kopiere, reprodusere, bruke, modifisere, tilpasse, distribuere, publisere, oversette, lage avledede arbeider fra, distribuere og offentlig vise, inkludert på nettet, slik tilbakemelding på nettstedet vårt, sosiale mediekontoer, vår markedsføring, reklame eller annen informasjonskommunikasjon distribuert via e-post eller på annen måte, og i andre medier, inkludert for markedsføring og reklameformål, og på annen måte utnytte slik tilbakemelding uavhengig av når og på hvilken måte du ga den. Du gir oss rett til å bruke og referere til navnet eller brukernavnet du sender inn i forbindelse med slik tilbakemelding. Av denne grunn ber vi om at du ikke sender inn noen tilbakemelding eller sletter noen eksisterende som du ikke ønsker å lisensiere til oss som angitt i dette dokumentet.;
 • Samtykker og erkjenner at du er eneansvarlig for informasjonen i tilbakemeldingen din.
 • Representerer og bekrefter at du ikke ble bedt om, instruert eller pålagt å sende inn falske eller villedende anmeldelser og påtegninger eller gi en uriktig fremstilling av din erfaring med våre tjenester.
 • Representerer og garanterer at bruken av din tilbakemelding ikke krenker noen tredjeparts rettigheter.
 • Uttrykkelig frigjøre og frita oss, våre tilknyttede selskaper, underlisensierte, etterfølgere og rettighetshavere fra alt ansvar og krav som oppstår som følge av eller på noen måte knyttet til vår utøvelse av rettighetene gitt under lisensen gitt her, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar basert på rettigheter til publisitet, krenkelse av personvern og andre sivile rettigheter, moralske rettigheter og brudd på opphavsretten.

Kontakt oss for å be om å avstå fra eller avslutte vår bruk av din tilbakemelding når som helst.

Tilbakemeldingen som vises på nettstedet vårt, kontoer på sosiale medier og markedsføring, annonsering og annen kommunikasjon gjenspeiler den individuelle opplevelsen til de som har brukt tjenestene våre. Vi gjør ikke krav på, og leseren bør heller ikke anta, at noen individuelle opplevelser som gjenfortelles er typiske eller representative for hva andre brukere kan oppleve.

Forbudte formål og aktiviteter

Kort fortalt:

 • Det er forbudt å bruke tjenestene vi tilbyr via nettstedet for å utføre de forbudte aktivitetene og legge til rette for de forbudte formålene.
 • Vi har rett til, men er ikke forpliktet til, og er ikke ansvarlige for, kontroll av formålene med din bruk av resultatene av våre tjenester.
 • Hvis vi finner at du bryter disse bestemmelsene, har vi rett til å iverksette alle tiltak vi anser som aktuelle og rimelige i slike tilfeller.

Det er forbudt å bruke tjenestene vi tilbyr via nettstedet til å utføre følgende forbudte aktiviteter og legge til rette for følgende forbudte formål:

 • Initiering, tilrettelegging, promotering, utvikling eller deltakelse på noen annen måte i handlinger som er støtende av deres natur, for eksempel en forfremmelse på noen måte rasemessige eller etniske kriminalitet, trangsynthet, hat, fysisk skade av noe slag mot noen gruppe eller individ samt dyremishandling.
 • Støtte, fremme, deling av informasjon som er falsk, villedende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig, ærekrenkende, injurierende eller fysisk vold eller oppfordrer til oppførsel som ville bli ansett som en straffbar handling eller frembringe sivilrettslig ansvar.
 • Fremme voldelig, frastøtende eller hatefullt innhold, eller innhold som inneholder, deler eller fremmer feilinformasjon, aggresjon, terrorisme, søppelpost eller villedende post.
 • Promotering av innholdet som forårsaker eller kan forårsake en destruktiv sosial innvirkning, forbrytelser, kriminalitet eller forseelser, eller innblanding i arbeidet til offentlige myndigheter, kommersielle, ideelle eller andre enheter, sosiale, politiske eller juridiske prosesser (inkludert politisk manipulasjon).
 • Promotering av innholdet som fører til eller kan føre til brudd på gjeldende lover, forskrifter eller tredjeparts rettigheter.
 • Initiering, tilrettelegging, promotering, utvikling eller deltakelse på annen måte i mobbing, trakassering eller trusler mot en annen person.
 • Visning eller promotering av pornografisk eller seksuelt eksplisitt materiale av noe slag, inkludert mindreårige.
 • Promotering av sexrelatert underholdning, eskortetjenester eller andre tjenester som kan tolkes som å tilby seksuelle handlinger i bytte mot kompensasjon.
 • Promotering av uautorisert annonsering, oppfordringer, konkurranser, lotterier, byttehandel og pyramidespill.
 • Demonstrasjon av nakne kropper, støtende eller andre bevegelser.

Vi har rett til, men er ikke forpliktet til, og er ikke ansvarlige for, kontroll av formålene med din bruk av resultatene av våre tjenester.

Vær oppmerksom på at hvis vi finner at du bryter disse bestemmelsene, har vi rett til å iverksette alle tiltak vi anser som aktuelle og rimelige i slike tilfeller.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Kort fortalt:

 • Nettstedet leveres til deg «som det er» og «som tilgjengelig».
 • Vi lover ikke at nettstedet vil fungere uavbrutt som angitt i disse vilkårene, og fraskriver oss alle andre garantier angående nettstedet og tjenestene vi tilbyr.
 • Hvis nettstedets programvare svikter, vil vi gjøre alle kommersielt rimelige anstrengelser for å gjenoppta den riktige driften.

Nettstedet leveres til deg «som det er» og «som tilgjengelig».

Vi gir deg ingen løfter om at du, ditt profitt- eller ideelle prosjekt, eller noen annen person eller enhet som du bestiller tjenestene for, vil nå noen nøkkelindikatorer eller andre resultater som følge av levering av våre tjenester til deg, inkludert det som er beskrevet på nettstedet eller diskutert under samtalene med oss.

Ved å få tilgang til nettstedet erklærer og bekrefter du at du er behørig informert, klar over og ikke har noen krav, krav eller innvendinger om at noen av aktivitetene dine utføres på egen risiko, og alle resultatene av levering av våre tjenester til deg implementeres utelukkende etter eget skjønn og under ditt eget ansvar.

Vi skal heller ikke være ansvarlige for handlinger eller manglende handlinger, beslutninger og alle andre konsekvenser gjort av en tredjepart, inkludert plattformene som er vert for kontoen din som du bestiller tjenestene for via nettstedet, som følge av levering av våre tjenester.

I den utstrekning loven tillater det, fraskriver vi oss alle garantier angående nettstedet, nettstedsfunksjonaliteten, innhold, våre tjenester selv og alle resultater av levering av våre tjenester, og all informasjon som er publisert på nettstedet, inkludert, uten begrensninger, garantier om egnethet for et bestemt formål, salgbarhet og ikke-krenkelse av immaterielle rettigheter til tredjeparter eller andre rettigheter.

Vi gir ingen løfter eller garantier med hensyn til nøyaktigheten, nytten, påliteligheten og korrektheten av nettstedet, innholdet, våre tjenester selv og alle resultater av levering av våre tjenester og informasjon som er inkludert i nettstedet og innholdet eller publisert der.

Vi garanterer ikke at driften av nettstedet vil være uavbrutt eller sikker, at eventuelle feil vil bli korrigert, eller at de vil være fri for virus eller andre skadelige elementer.

Vi gjør vårt beste for å holde dataene dine trygge og sikre og opprettholde nettstedets funksjonalitet. Nettstedet kan imidlertid være utilgjengelig for ulike faktorer utenfor vår kontroll, inkludert nødsituasjoner, tredjeparts tjenestesvikt, hackerangrep, overføring, utstyrs- eller nettverksproblemer eller begrensninger, forstyrrelser og signalstyrke, og kan bli avbrutt, nektet, begrenset eller begrenset.

Vi er ikke ansvarlige for tap av data eller manglende evne til å bruke nettstedet eller innholdet forårsaket på grunn av det ovennevnte.

Ansvarsbegrensning

Kort fortalt:

 • Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, innholdet og eventuelle resultater av våre tjenester bestilt via nettstedet eller på annen måte som oppstår i henhold til disse vilkårene.
 • Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konsekvenser av implementeringen og anvendelsen av resultatene av noen av våre tjenester som er beskrevet på nettstedet eller innholdet i din personlige eller forretningsmessige aktivitet.

Ansvar

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal vi ikke holdes ansvarlig hvis informasjon, materiale eller innhold er tilgjengelig via nettstedet eller eventuelle skrivefeil eller utelatelser i teksten eller annet materiale.

Under ingen omstendigheter skal vi, våre tilknyttede selskaper, våre underleverandører eller andre teammedlemmer være ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert tapt fortjeneste, tap av data eller skade på eiendom, relatert til bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet eller innholdet, våre tjenester selv og alle resultater av levering av våre tjenester. Vi, våre tilknyttede selskaper, våre underleverandører eller andre teammedlemmer skal ikke være ansvarlige for skader forårsaket av bruk av informasjon innhentet gjennom nettstedet eller innholdet, samt som følge av feil, mangler og avbrudd på nettstedet, selv om vi ble varslet om slike skader.

Vi er ikke ansvarlige for noen resultater av din implementering og anvendelse av resultatene av noen av våre tjenester som er beskrevet på nettstedet eller innholdet i noen av dine personlige eller forretningsmessige aktiviteter.

Bestemmelsen i dette avsnittet skal anvendes i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Hvis noen del av bestemmelsen i dette avsnittet er funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, eller hvis vi på annen måte er funnet å være ansvarlig overfor deg på noen måte, skal vi være ansvarlig overfor deg bare for de virkelige direkte dokumenterte skader påført deg på grunn av levering av tjenestene av oss, og vårt samlede ansvar for alle krav under slike omstendigheter for forpliktelser skal ikke overstige beløpet du betalte til selskapet for tjenestene for en (1) måned før kravet.

Ditt ansvar

Du samtykker i å være ansvarlig for at du overholder disse vilkårene når du går inn på eller bruker nettstedet eller innholdet.

Skadeløsholdelse

Kort fortalt:

 • Hvis du bryter disse vilkårene, misbruker nettstedet, innholdet, selve tjenestene våre, resultatene av tjenestene våre eller bryter noen lov eller tredjeparts rettigheter, samtykker du i å holde selskapet skadesløs og forsvare det.

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde oss, eller våre aksjonærer, styremedlemmer og alle andre tjenestemenn, ansatte, entreprenører, underleverandører, leverandører og alle andre motparter fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap og utgifter, inkludert rimelige juridiske og regnskapsmessige utgifter, som oppstår fra:

 • Ethvert brudd av deg på noen av disse vilkårene.
 • Din bruk eller misbruk av nettstedet eller innholdet, selve tjenestene våre eller resultatene av tjenestene våre.
 • Et brudd av deg på gjeldende lov, tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre rettigheter, enhver avtale eller vilkår med en tredjepart som du er underlagt.

Vi forbeholder oss retten til å håndtere vårt juridiske forsvar slik vi ønsker, inkludert tilfeller der du holder oss skadesløse. Derfor samtykker du i å samarbeide med oss for å gjennomføre strategien vår.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Kort fortalt:

 • Lovene på Republikken Kypros styrer disse vilkårene.
 • Vi håper å løse alle problemene med vennskapelige midler, men hvis det oppstår en alvorlig tvist mellom oss, må den løses i de nasjonale domstolene i Republikken Kypros.

Disse vilkårene skal utelukkende reguleres av og tolkes i henhold til lovene i Republikken Kypros, unntatt reglene om lovkonflikter.

Bortsett fra der det er forbudt ved gjeldende lov, og uten begrensning til lovbestemte rettigheter for forbrukere, samtykker du i at enhver tvist, konflikt, krav eller kontrovers som direkte eller indirekte oppstår i forbindelse med eller relatert til nettstedet, innholdet, våre tjenester, resultatene av våre tjenester eller disse vilkårene, inkludert, uten begrensning, de som gjelder gyldigheten, konstruksjonen eller håndhevelsen, skal løses gjennom vennskapelige forhandlinger direkte med selskapets team etter prinsippene om god tro og samarbeid.

Hvis vi ikke kan oppnå enighet gjennom forhandlinger, skal tvisten avgjøres utelukkende i de nasjonale domstolene i Republikken Kypros, underlagt jurisdiksjonsregler, med gjeldende materiell lov i Republikken Kypros.

Alle krav skal fremmes innen ett (1) år etter at kravet oppstår, unntatt i den utstrekning en lengre periode kreves av gjeldende lov.

I den grad gjeldende lov tillater det, samtykker du i at enhver prosedyre for å løse enhver tvist i henhold til disse vilkårene utelukkende på individuell basis, og at du ikke vil søke å få noen tvist hørt som et gruppesøksmål, et representativt søksmål, et kollektivt søksmål, et privat advokatsøksmål eller i enhver prosedyre der du handler eller foreslår å handle i en representativ kapasitet. Du samtykker videre i at ingen voldgift, mekling, rettstvist eller prosedyre vil bli slått sammen, konsolidert eller kombinert med annen voldgift, mekling, rettstvist eller prosedyre uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet.

Ingenting i disse vilkårene vil hindre oss i å søke forføyninger med hensyn til brudd på disse vilkårene eller håndheving eller anerkjennelse av noen tildeling eller ordre i en passende jurisdiksjon.

Elektronisk kommunikasjon

Ved å bruke nettstedet og gi oss din kontaktinformasjon, forstår og godtar du at vi kan sende deg anbefalinger og informasjon via e-post om, uten begrensning:

 • Din bruk av nettstedet, innholdet eller tjenestene våre.
 • Oppdateringer av nettstedet, vilkårene for våre tjenester og disse vilkårene.
 • Betalinger, transaksjoner og kanselleringer i henhold til disse vilkårene.

Vær imidlertid oppmerksom på at noen e-postmeldinger kan være mer «kommersielle» enn andre, da de kan annonsere våre tjenester eller tilbud vi tror du kan være interessert i. Du kan melde deg av mottak av disse e-postene fra oss ved å følge instruksjonene i slik kommunikasjon.

Du kan lese mer om reglene for behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Avslutning

Kort fortalt:

 • For å si opp denne avtalen med oss, må du på alle måter slutte å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tjenestene våre.
 • Vi har rett til å avslutte din tilgang til nettstedet eller innholdet hvis du bryter disse vilkårene.

Oppsigelse fra oss

Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å endre, suspendere eller avslutte nettstedet, innholdet, funksjonene, tjenestene eller tilbudene som er tilgjengelige via nettstedet når som helst. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart dersom noe av det foregående skulle skje.

Vi forbeholder oss retten til å iverksette alle lovlige tiltak vi måtte anse som passende som svar på faktiske eller mistenkte brudd på disse vilkårene, inkludert, uten begrensning, suspensjon eller oppsigelse av lisensen din (i sin helhet spesielt) og tilgang til nettstedet og innholdet.

Vi vil samarbeide med juridiske myndigheter eller tredjeparter for å etterforske enhver mistenkt eller påstått forbrytelse eller sivil feil.

Opphør fra deg

Du kan si opp denne avtalen med oss ved å stoppe tilgangen til og bruken av nettstedet, innholdet og tjenestene våre på en hvilken som helst måte, med mindre du har et aktivt abonnement (se nedenfor). Hvis du sier opp denne avtalen, vil alle tillatelser og lisenser i henhold til disse vilkårene umiddelbart opphøre uten selskapets forpliktelser til å gi refusjoner.

Vær oppmerksom på at når du avslutter denne avtalen med et aktivt, gjentakende abonnement, avsluttes det ikke automatisk. Du må si opp abonnementet manuelt.

Diverse

Vi forbeholder oss retten til å overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en tredjepart, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst etter eget skjønn. Hvis vesentlige endringer påvirker din bruk av nettstedet, vil vi varsle deg før endringenes ikrafttredelsesdato via nettstedet eller på annen måte etter eget skjønn. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, godtar du den oppdaterte versjonen av disse vilkårene.

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anerkjennes som ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves av en relevant myndighet, vil de gjenværende bestemmelsene forbli gyldige og håndheves.

En trykt versjon av disse vilkårene skal være tillatt i rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller relatert til bruken av nettstedet i samme grad og underlagt de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og registre som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettsiden vår. Lær mer
Jeg liker cookies 🍪